PIC16F616-I/P

672.100

PIC16F616-I/P

14Pin, Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontroller

توضیحات

PIC16F616-I/P

14Pin, Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontroller

افزودن به سبد خرید