کنترل دما دیجیتال WX-101W

1.222.000

ترموستات دیجیتال WX-101W

توضیحات

کنترل دمای محیط در بسیاری از مکان‌ها دارای اهمیت است. ماژول WX-101W با استفاده از سنسور DS18B20 که یک دماسنج ضد آب است. ضمن سنجش دمای محیط توانایی کنترل دما با استفاده از رله جهت فرمان به فن یا هیتر را دارد. همچنین از آنجایی که سنسور DS18B20 به صورت ضد آب است، می‌توان جهت سنجش و کنترل دمای آب هم استفاده شود.

راه اندازی ماژول:

تغذیه 12 ولت را با رعایت قطب به قسمت VCC و GND متصل کنید.

ریست کردن مدار WX-101W: کلید وسط را به مدت 3 ثانیه نگه دارید. تظیمات به حالت پیش فرض بر میگردد.

تنظیمات برد WX-101W: با فشردن کلید وسط به صورت تک ضربه، صفحه نمایش فانکشن‌ها را شروع به نمایش میکند. اولین حالت F-1 میباشد. با فشردن مجدد کلید وارد تنظیمات همان منو میشوید. سپس با کلید‌های چپ و راست مقادیر کم و زیاد میشوند.

توضیحات هر کدام از فانکشن‌ها در جدول زیر آمده است.

 Function Code  Functional Specification  Set Range  Factory Settings
 F-1  Heating/ cooling  HH/CC  HH
 F-2 Back to setting  0.1~20℃  2℃
 F-3  Temperature calibration  -5.0℃~5.0℃  0.0℃
 F-54  Delay start time  0-10minutes  0
 Automatically Protect  High temperature protection  More than120℃  Automatic
 Disturbance Display  EO  Probe open circuit  Automatic
 Disturbance Display  — Probe short circuit  Automatic

افزودن به سبد خرید