ماژول فتوسل

171.000

از ماژول سنسور LDR برای تشخیص شدت نور استفاده می شود

توضیحات

از ماژول سنسور LDR برای تشخیص شدت نور استفاده می شود. با پین خروجی آنالوگ و پین خروجی دیجیتال که به ترتیب با عنوان AO و DO بر روی صفحه برچسب خورده مرتبط هستند. در صورت وجود نور ، مقاومت LDR با توجه به شدت نور کم می شود. هرچه شدت نور بیشتر باشد ، مقاومت LDR کاهش می یابد. این سنسور دارای یک دکمه پتانسیومتر است که می تواند برای تغییر حساسیت LDR نسبت به نور تنظیم شود.

ولتاژ ورودی: DC 3.3V تا 5V
خروجی: آنالوگ و دیجیتال
حساسیت قابل تنظیم است

افزودن به سبد خرید