سنسور گازMQ135

608.000

توضیحات

سنسور کیفیت هوا برای تشخیص طیف گسترده ای از گازها، از جمله NH3، NOx، الکل، بنزن، دود و CO2. ایده آل برای استفاده در دفتر یا کارخانه، به سادگی درایو و نظارت بر مدار.

سنسور گاز MQ-135 یک دستگاه تشخیص گاز خطرناک برای خانواده، محیط زیست، مناسب برای آمونیاک، ترکیبات معطر، گوگرد، بخار بنزن، سیگار کشیدن و تشخیص گازهای دیگر گاز، حساسیت به حساسیت گاز است.

سنسور کیفیت هوا برای تشخیص طیف گسترده ای از گازها، از جمله NH3، NOx، الکل، بنزن، دود و CO2 است. ایده آل برای استفاده در دفتر یا کارخانه، درایو ساده و مدار نظارت.

حساسیت سنسور را می توان با استفاده از پتانسیومتر تنظیم کرد.

 

افزودن به سبد خرید