سنسور گاز MQ9

503.000

توضیحات

ماژول سنسور گاز CO / گاز قابل انفجار (MQ9) برای تشخیص نشت گاز مفید است، از مواد حساس SnO2 که با هدایت پایین در هوای تمیز استفاده می شود . این تشخیص را با روش درجه حرارت بالا و پایین و تشخیص CO زمانی که درجه حرارت پایین (گرم توسط 1.5V). هدایت سنسورها به همراه افزایش غلظت گاز بیشتر است. هنگامی که درجه حرارت بالا (با 5.0V گرم می شود)، گاز قابل احتراق متان، پروپان و غیره را تشخیص می دهد و گازهای دیگر جذب شده در دمای پایین را تمیز می کند. سنسور گاز MQ-9 حساسیت بالایی نسبت به مونوکسید کربن، متان و LPG دارد. سنسور می تواند برای تشخیص گازهای گازی شامل CO و گازهای قابل احتراق استفاده شود، این هزینه کم و مناسب برای کاربرد های مختلف است.

آشکارساز نشت گاز داخلی
آشکارساز گاز صنعتی
آشکارساز گاز قابل حمل

افزودن به سبد خرید